પૃષ્ઠો

ગુરુવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2013

SMC METTING...03/10/2013...at UMBARI CLUSTER...  DATE : 03/10/2013....WEDNESDAY..
 BENAVASH (UMBARI) PRI.SCHOOL ,
TA:KANKREJ,
DIST:B.K.
                   MA CRC  LEVAL NI SMC JAGRUTI METTING RQAKHVAMA
   AVE HATI..JEMA CLUSTER NA BADHA J PRIN. SHREE O E HAJARI API HATI...
 
          CRC UMBARI.....LAKSHMAN SINGH ..........

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો