પૃષ્ઠો

ગુરુવાર, 22 જૂન, 2017

22/06/2017

📮 *गणित- विज्ञान प्रदर्शन वर्ष 2017-18 बाबत लेटेस्ट परिपत्र* *तारीख:-21/06/2017.*
*⚡मुख्य विषय अने पेटा विषय ना नामो*
http://www.kjparmar.in/2017/06/ganit-vigyan-pradarshan-2017-18-babat.html

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:- GSSSB सीनीयर क्लार्क परिक्षा तारीख डीक्लेर.*
*30/07/2017.*
*वांचो ओफिसीयल नोटीफिकेशन.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/gsssb-senior-clerk-exam-date-syllabus.html

*🔥ऑनलाइन शिष्यवृत्ति शालामांथी एल सी लइ गयेला बालकोना नाम दरखास्तमांथी कमी करवा बाबत सूचना.*‼
http://www.kjparmar.in/2017/06/digital-gujarat-scholarship-school-ma.html

💥 *BREAKING NEWS:-GRANTED SECONDARY & HIGHER SECONDARY 4TH ROUND DECLARED.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/breaking-news-granted-secondary-higher.html

📮 *आजना तमाम शैक्षणिक समाचार  तारीख- 22/06/2017.*
 http://www.kjparmar.in/2017/06/educational-news-updates-date-22062017.html

🗞 *वांचो आज ना तमाम गुजराती न्यूज पेपर्स तमारा मोबाइल मां.*
​🔴⏩ संदेश​
​🔵⏩ दिव्य भास्कर​
​🔵⏩ गुजरात समाचार
​🔴⏩ नव गुजरात समय
http://www.kjparmar.in/2017/06/read-all-gujarati-newspapers-date_22.html

*🎤🎧📒TET 2 પરીક્ષા માટે ઉપયોગી શૈક્ષણીક મનોવિજ્ઞાન તેમજ અભિયોગ્યતા ના પ્રશ્નો નુ સંકલન MP3🎧 ભાગ 1 બાય IMP GK GURU*
✍🏽  http://www.kjparmar.in/2017/06/educational-psychology-most-imp_21.html

*🎤📕📒ટેટ 2 પરીક્ષા માટે સામાજિક વિજ્ઞાન ના મોસ્ટ IMP પ્રશ્નો નુ સંકલન MP3 સ્વરુપે ભાગ   BY IMP GK GURU*
✍🏽 http://www.kjparmar.in/2017/06/social-science-in-mp3-part-11.html

*🎤🎧📒દરેક સ્પર્ઘાત્મક પરીક્ષા મા પુછાયેલ તેમજ વારંવાર પુછાતા Most Imp પ્રશ્નો નુ સંકલન MP3 ભાગ 6⃣ બાય IMP GK GURU*
✍🏽http://www.kjparmar.in/2017/06/previous-exam-asked-imp-questions-mp3_46.html

*🎤📕📒ટેટ 2 પરીક્ષા માટે જનરલ નોલેજ મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન જવાબ MP3 પાર્ટ 1⃣3⃣ બાય GK GURU*
✍🏽http://www.kjparmar.in/2017/06/all-exam-most-imp-dailygk-mp3part13bygk.html

🇹 🇪 🇹 2⃣
      🇲 🇴 🇩 🇪 🇱
                🇵 🇦 🇵 🇪 🇷

*📚💥ટેટ 2 પરિક્ષા માટે ઉપયોગી મોડેલ પેપર નં -17 ડાઊનલોડ કરો 75 માર્ક્સ BY A.K.PARMAR (પાર્ટ 1).*
 http://www.kjparmar.in/2017/06/tet-model-paper-17.html

📕 *આવનારી TET-2 પરીક્ષા માટેનું મોડેલ પેપર નંબર .15 बाय शिक्षण जगत.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/tet-2-exam-model-paper-no15language-by.html

📕 *આવનારી ટેટ 2 પરીક્ષા માટે લક્ષ્ય કેરિયર એકેડેમી દ્વારા બનાવેલ 150 ગુણનું વિભાગ -2{સામાજિક વિજ્ઞાન} નું પેપર ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લિક કરો.*
👉http://www.kjparmar.in/2017/06/tet-2-social-science-model-paper-by.html

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો